Comment Spam unsubscribe

לפני כחודש פרסמתי פה ידיעה על ספאמרים שמשתמשים בשירות קיצור כתובות ישראלי חופשי כדי להסתיר את כוונתם האמיתית. מאז אותו האתר הסיר את קישורי הספאם, אבל נראה שמישהו התאהב בפוסט ההוא על תגובות זבל, כי זה הדבר היחיד שיסביר למה אני צריך להקדיש עליו הכי הרבה זמן במחיקת תגובות זבל.

היום קיבלתי שם סוג חדש של תגובת זבל, שמזכירה במידה מסויימת את אופציית ההתנתקות מדואר זבל.

מאת: Pills Lover (IP: 72.237.73.16 , 16.saidcom.com)
תגובה:

If u don't want to see this message again please write me your website link at: tuxcop@yahoo.co.uk Your url will be immediately removed from Data Base

תמיד אמרו לנו לא ללחוץ על קישורי הסרה בדוא"ל כי זה מרמז לבעל הרשימה כי הכתובת שלנו פעילה וכדאי להמשיך לשלוח דוא"ל. מה המטרה בהכנסת הקישור בתגובות לידיעות בבלוגים אם לא כדי לראות עד כמה בעל האתר משקיע ומטפח את האתר? כנראה הספאמר הזה לא יודע עד כמה מסוכן לפרסם כתובות דוא"ל ברשת, שיהנה מהמחווה שאני עושה לו.

השאר תגובה