FOSDEM 2008

מתוכננת נסיעה של קבוצת ישראלים קטנה לבריסל לכנס FOSDEM. מישהו מעוניין להצטרף?

הכנס עצמו מדבר על קוד פתוח וכולל קבוצות עבודה במגוון נושאים, חשבנו להרחיב ולעשות סיור בסביבה.

טעימה על הכנס משנים קודמות:

אישרו יציאה:

4 תגובות בנושא “FOSDEM 2008”

  1. הייתי שמח מאוד להצטרף, אבל חוששני שהלימודים לא יאפשרו זאת. אולי בשנה הבאה, בדיוק בחופשת הסמסטר (אם בכלל יהיה סמסטר שנה הבאה).

השאר תגובה