OpenID? בשביל מה זה טוב בכלל?

OpenIDבשבועות האחרונים נראה כי OpenID מתחיל להיכנס לזרם המרכזי, ולא להיות עוד נחלתם של מספר קטן של אתרים וכמה חנונים מתלהבים.

לטובת מי שלא מבין את הצורך בהזדהות אחידה אסביר זאת באמצעות הוידיאו הבא:

אתרים גדולים שתומכים ב־OpenID: