תירוצומט רכבת ישראל

לציבור הנוסעים שלום,

עקב מפגש רכבות/בעיה במחסום/עומס נוסעים/מקרה דריסה/התהפכות קרונות (מחק את המיותר) הרכבת תסיים את נסיעתה בתחנת _________ (השלם).
עם הנוסעים סליחה.

(במידה ואנחנו רוצים להיות נחמדים, הוסף:)
פיצוי יינתן לפי שיקול דעתו של מנהל התחנה/לנוסעים החוצפנים/לנוסעים שיטרידו את המוקד הטלפוני שלנו/לנוסעים שישלחו מעל _________ (השלם) פקסים ללשכת הדובר או מנכ"ל הרכבת/לנוסעים שיתבעו אותנו (מחק את המיותר)

תודה שנסעתם ברכבת ישראל.

ואחר-כך הם מתפלאים שכולם כועסים עליהם? יינתן פיצוי גורף על כל איחור רכבת ורכבת שנמנע מציבור הנוסעים לעלות עליה בבטחה!