שלומות!

אני תומר. בימים אני עובד כמפתח תוכנה, בלילות מתפקד כסוכן רדום.